TEADE

Seoses puiduhakke ja elektrienergia sisendhindade muutustega ning vastavalt Konkurentsiameti poolt kooskõlastatud hinnavalemile kehtib Otepää keskkatlamaja teeninduspiirkonnas alates 01.jaanuarist 2023 uus kaugkütte piirhind 80.80€/MWh, millele lisandub käibemaks.

Aluseks Konkurentsiameti otsus 30.11.2022 nr 7-3/2022-255

Uudised

30.11

Teade soojusenergia hinnamuutusest alates 01.01.2023

Otepää Veevärk AS teatab, et seoses puiduhakke ja elektrienergia sisendhindade muutusega ning vastavalt Konkurentsiameti poolt kooskõlastatud 30.11.2022 Otsus nr.7-3/2022-255 hinnavalemi alusel arvutatud soojuse piirhind kehtib Otepää keskkatlamaja teen...

Välistrasside avariid 24h

Soojamajanduse küsimused