VEE- JA KANALISATSIOONITEENUSTE HINNAKIRI

VEE- JA KANALISATSIOONITEENUSTE HINNAKIRI

Vee- ja kanalisatsiooniteenuste hinnad piirkondades.

 
1. Otepää küla, Sihva küla, Pühajärve küla ja Otepää linn
 

Tulenevalt Otepää Veevärk AS taotlusest ning Ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni seaduse §14 lg 1, lg 2, lg 6 ja Konkurentsiameti 23.jaanuar 2013.a kooskõlastuse nr.9.1-3/13-002 alusel on kehtestatud  alates 01.märtsist 2013.a järgmised vee- ja kanalisatsiooniteenuste hinnad:

  Hind Käibemaks 20%
Hind koos käibemaksuga
Tasu võetud vee eest 0,927 €/m³ 0,185 €/m³ 1,11 €/m³
Tasu reovee ärajuhtimise eest 1,607 €/m³ 0,321€/m³ 1,93 €/m³
Veeteenused kokku 2,534 €/m³ 0,506 €/m³ 3,04 €/m³
 

2. Nõuni küla

Konkurentsiamet on kinnitanud   2016.a järgmised vee- ja kanalisatsiooniteenuste hinnad:

  Hind Käibemaks 20%
Hind koos käibemaksuga
Tasu võetud vee eest 1,00 €/m³ 0,20 €/m³ 1,20 €/m³
Tasu reovee ärajuhtimise eest 1,75 €/m³ 0,35 €/m³ 2,10 €/m³
Veeteenused kokku 2,75 €/m³ 0,55 €/m³ 3,30 €/m³

 

3. Keeni küla, Lossiküla ja Sangaste alevik

Tulenevalt Ühismajandamise OÜ taotlusest ning Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 14 lg 2 ja Sangaste Vallavalitsusele korralduse alusel 2015.a  on kehtestatud järgmised vee- ja kanalisatsiooniteenuste hinnad:

  Hind Käibemaks 20%
Hind koos käibemaksuga
Tasu võetud vee eest 1,00 €/m³ 0,200 €/m³ 1,20 €/m³
Tasu reovee ärajuhtimise eest 1,63 €/m³ 0,326 €/m³ 1,96 €/m³
Veeteenused kokku 2,63 €/m³ 0,526 €/m³ 3,16 €/m³
 

4. Komsi küla, Puka alevik

  Hind Käibemaks 20%

Hind koos käibemaksuga

Tasu võetud vee eest 0,927 €/m³ 0,185 €/m³ 1,11 €/m³
Tasu reovee ärajuhtimise eest 1,607 €/m³ 0,321 €/m³ 1,93 €/m³
Veeteenused kokku 2,534 €/m³ 0,506 €/m³ 3,04 €/m³