AS Otepää Veevärk põhitegevuse hulka arvatud lisaks vee- ja kanalisatsiooniteenuste osutamisele on ka soojusenergia tootmine ja müük.

 

Otepää linna katlamaja asub aadressil Kopli 6a (katastritunnus 55601:004:0006). Varustame soojusenegiaga  Otepää valla suurimat I kaugküttepiirkonda. 2019.a rekonstrueeriti  katlamaja, kus põhikateldena on kasutusel  kaks restkoldega biokütusega katelt  WET-1000MG ja WET-1500MG. Lisaks on reserv- ja tipukoormuse kasutusel kaks õlikatelt Wolf MKS-500 ja Buderus Logano SK755. Katlamaja põletusseadmete summaarne soojussisendile vastav soojusvõimsus on 4,82MWth. Biokütusena kasutatakse hakkepuitu ja õlikateldes kerget kütteõli.

Kateldest WET-1500MG ja WET-1000MG tekkivate suitsugaaside puhastamiseks tahkedest osakestest kasutatakse multitsükloneid WMC-A-1500 ja WMC-A-1000.

 

HINNAKIRI

Alates 01.jaanuarist 2023.a on soojusenergia piirhinnaks 80,80€/MWh (km-ta) koos km-ga 98,58€/MWh, aluseks Konkurentsiameti poolt kooskõlastatud 30.11.2022 Otsus nr 7-3/2022-255 . Täpsemat infot soojusenergia hinna kujunemise kohta saab Konkurentsiameti kodulehelt.

Liitumistasu kaugküttevõrguga liitumisel on 70€/kW (km-ta) koos km-ga 85,40€/kW, aluseks Käskkiri nr.20 30.06.2021.a

Liitumistaotlus kaugkütte tarbimiseks (blankett)

Tarbimislepingu tüüptingimused soojusenegia müügil

Otepää valla kaugküttepiirkonna piirid, kaugküttevõrguga liitumise ning eraldumise tingimused ja kord.

Kaugkütteseadus