TEADE

Otepää Veevärk AS teatab, et seoses puiduhakke ja elektrienergia sisendhindade muutusega ning vastavalt Konkurentsiameti poolt kooskõlastatud hinnavalemile kehtib Otepää keskkatlamaja teeninduspiirkonnas alates  01.01.2023 uus kaugkütte piirhind 80,80€/MWH, millele lisandub käibemaks.

30.11

Teade soojusenergia hinnamuutusest alates 01.01.2023

Otepää Veevärk AS teatab, et seoses puiduhakke ja elektrienergia sisendhindade muutusega ning vastavalt Konkurentsiameti poolt kooskõlastatud 30.11.2022 Otsus nr.7-3/2022-255 hinnavalemi alusel arvutatud soojuse piirhind kehtib Otepää keskkatlamaja teeninduspiirkonnas alates 01. jaanuarist 2023  80,80€/MWh, millele lisandub käibemaks.