Teade

15.03

Ebaseaduslikult kasutatud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuse mahu ning maksumuse määramise kord.

Kliimaministri 06.03.2024 määrus nr 15" Ebaseaduslikult kasutatud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuse mahu ning maksumuse määramuse kord" avaldati Riigi teatajas 12.03.2024. Määrus jõustus 15.03.2024 ning määrust rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.07.2023.

Teenuse all mõistetakse ebaseaduslikult tarbitud joogivee kogust ja ebaseaduslikult ärajuhitud reovee, sademevee , drenaazivee kogust.