Teade

29.05

Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise ning puhastamise teenuse hindade kehtestamine

Võttes aluseks ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse §14 ja Konkurentsiameti kooskõlastuse nr 9-3/2023-020  26.05.2023 kehtestab Otepää Veevärk AS alates 01.juulist 2023a. kogu oma teeninduspiirkonnas kõigile tarbijatele vee- ja kanalisatsiooniteenuste hinnad (ühe m³ kohta eurodes) järgmiselt:

Tasu võetud vee eest                                                1,65 €/m³

Tasu reovee ärajuhtise ja puhastamise eest      1,87 €/m³

Hindadele lisandub käibemaks vastavalt kehtivale käibemaksumäärale.

AS Otepää Veevärk  teenisnduspiirkonda kuuluvad kõik  Otepää valla ühisveevärkide ja  -kanalisatsioonidega ühendatud tarbijad.

Palun fikseerige oma veearvesti näit seisuga 30. juuni 2023 ning teatage see hiljemalt 10.juuliks 2023. Kõik hilisemad arveldused toimuvad uute hindade alusel.