Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise ning puhastamise teenuse hindade kehtestamine.

Võttes aluseks ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse §14 ja Konkurentsiameti kooskõlastuse nr.9-3/2023-020 26.maist 2023 kehtestab Otepää Veevärk AS  alates 01.juulist 2023.a kogu oma teeninduspiirkonnas kõigile tarbijatele vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinnad (ühe m³ kohta eurodes) järgmiselt:
Tasu võetud vee eest                                             1,65€/m³
Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest      1,87€/m³
Hindadele lisandub käibemaks vastavalt kehtivale käibemaksumäärale.
 

 

31.08

Otepää I kaugküttepiirkonna müüdava soojuse piirhinna kehtestamine.

Soojuse tootmise , jaotamise ja müügiga seonduvaid tegevusi kaugküttevõrgus reguleerib Kaugkütteseadus. Seaduse täitmist ja soojuse hinna regulatsiooni teostab Konkurentsiamet. Läbi kaugküttevõrgu soojust edastav soojusettevõte peab kooskõlastama soojuse hinna Konkurentsiametiga.  Konkurentsiamet kooskõlastas  Otsusega nr 7-3/2022-109, 30.august 2022,  Otepää I kaugküttepiirkonnas müüdava soojuse piirhinnaks 68,94€/MWh, hinnale lisandub käibemaks. Hind hakkab kehtima alates 01. oktoober 2022. Täpsemat infot hinna kujunemise kohta saab Konkurentsiameti kodulehelt.