Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise ning puhastamise teenuse hindade kehtestamine.

Võttes aluseks ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse §14 ja Konkurentsiameti kooskõlastuse nr.9-3/2023-020 26.maist 2023 kehtestab Otepää Veevärk AS  alates 01.juulist 2023.a kogu oma teeninduspiirkonnas kõigile tarbijatele vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinnad (ühe m³ kohta eurodes) järgmiselt:
Tasu võetud vee eest                                             1,65€/m³
Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest      1,87€/m³
Hindadele lisandub käibemaks vastavalt kehtivale käibemaksumäärale.
 

 

14.10

PUHTA VEE ARVESTITE TAATLUSKEHTIVUSAEG PIKENES

26.09.2016 jõustus majandus- ja taristuministri määrus, millega pikenes puhta vee mõõtmiseks ettenähtud veearvestite (tingläbimõõduga DN < 300) taatluskehtivusaeg. Sõltumata arvesti tööpõhimõttest pikeneb taatlusaeg seniselt kahelt aastalt viiele aastale. 
 
Seega edaspidi toimub peaarvesti vahetus iga 5 aasta tagant. Teavitame oma kliente veearvesti kehtivusaja lõpust aegsasti ja lepime kokku sobiva vahetuse aja. Peaarvesti vahetus on kliendile tasuta. Samas tuletame meelde, et veearvesti on AS Otepää Veevärk omand, mille rikkumine tuleb kliendil ettevõttele hüvitada.
 
 
Küsimuste korral helistage telefonil: 7664 890 või kirjutage e-postile veevark@otepvesi.ee ;