AS Otepää Veevärk põhitegevuse hulka arvatud lisaks vee- ja kanalisatsiooniteenuste osutamisele on ka soojusenergia tootmine ja müük.

 

Otepää linna katlamaja asub aadressil Kopli 6a (katastritunnus 55601:004:0006). Varustame soojusenegiaga  Otepää valla suurimat I kaugküttepiirkonda. 2019.a rekonstrueeriti  katlamaja, kus põhikateldena on kasutusel  kaks restkoldega biokütusega katelt  WET-1000MG ja WET-1500MG. Lisaks on reserv- ja tipukoormuse kasutusel kaks õlikatelt Wolf MKS-500 ja Buderus Logano SK755. Katlamaja põletusseadmete summaarne soojussisendile vastav soojusvõimsus on 4,82MWth. Biokütusena kasutatakse hakkepuitu ja õlikateldes kerget kütteõli.

Kateldest WET-1500MG ja WET-1000MG tekkivate suitsugaaside puhastamiseks tahkedest osakestest kasutatakse multitsükloneid WMC-A-1500 ja WMC-A-1000.

 

Hinnakiri

Soojusenergia hinnaks on 46,66€/MWh (km-ta)  koos km-ga 55,99€/MWh, aluseks Otepää Vallavalitsuse korraldus nr. 2-4-493  09.10.2008.a.

Liitumistasu kaugküttevõrguga liitumisel on 70€/kW (km-ta) koos km-ga 84€/kW, aluseks Käskkiri nr.20 30.06.2021.a

 

Liitumistaotlus kaugkütte tarbimiseks (blankett)

 

Tarbimislepingu tüüptingimused soojusenegia müügil

 

Otepää valla kaugküttepiirkonna piirid, kaugküttevõrguga liitumise ning eraldumise tingimused ja kord.

 

Kaugkütteseadus